fbpx

Logo-ontwikkeling (Woonvizier)

Opdracht

In januari 2017 fuseerden Woningstichting Volksbelang en Woningstichting Goed Wonen. Uit deze fusie ontstond een nieuwe naam. Een nieuwe naam waar natuurlijk een nieuw logo en bijpassende huisstijl bij moest komen. Aan Ware Communicatie de vraag het traject voor de nieuwe naam te begeleiden én om dit nieuwe logo en huisstijl te ontwerpen.

Uitvoering

Uit een brainstormsessie ontstonden een aantal ideeën voor de nieuwe naam. Na een definitieve keuze konden wij aan de slag met het ontwerp. Om een krachtig en passend logo te kunnen ontwerpen houden we rekening de kernwaarden van de organisatie en eventuele wensen van de klant. Bijvoorbeeld met betrekking tot kleur. Wij stellen altijd een aantal schetsen voor, zodat de klant uiteindelijk echt achter de keuze staat. Voor Woonvizier betekende dit drie voorstellen waarvan één duidelijk de voorkeur had.  Ook in het voorstel laten we zien hoe we de huisstijl verder vorm willen geven met kleur en vormtaal. Wat zijn de hoofdkleuren en welke elementen uit het logo laten we terugkomen in bijvoorbeeld beelden. En welk lettertype willen we gebruiken en hoeveel punten? Dit zijn elementen waar we bij de ontwikkeling van de huisstijl rekening mee houden.

Klant:

Woonvizier

Project:

Huisstijl

Category:

Ontwerp

Date:

9 september 2017